Användarvillkor för Verbalo


Välkommen till Verbalo! Dessa användarvillkor ("villkoren") reglerar din användning av Verbalos tjänster ("tjänsterna"). Genom att använda våra tjänster godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen avstå från att använda tjänsterna.

Beskrivning av tjänsterna

1.1 Verbalo är en digital produkt som tillhandahåller en talgenereringsfunktion baserad på AI-teknik. Genom att använda tjänsterna kan du skapa personliga tal för olika evenemang och tillfällen.

1.2 Tjänsterna erbjuds endast för personligt bruk och får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Verbalo.

Betalning och krediter

2.1 För att använda Verbalo och generera tal måste du köpa krediter. Varje genererat tal kostar 10 krediter.

2.2 Betalning för krediter görs via Stripe Checkout-lösningen med kortbetalning. Krediterna tillförs ditt användarkonto omedelbart efter genomförd betalning. För kontoutdrag identifieras debiteringen med BISTROSYD.

2.3 Priser och betalningsvillkor kan ändras när som helst med eller utan förvarning. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats eller meddelas via e-post till registrerade användare.

Generering och användning av tal

3.1 Verbalo använder AI-teknik för att skapa tal baserat på den input du tillhandahåller. Du är ensam ansvarig för att ge korrekt och lämplig input för att uppnå de önskade resultaten.

3.2 Du förstår och samtycker till att Verbalo är en automatiserad process och att de genererade talen inte nödvändigtvis återspeglar mänskligt skrivna tal. Verbalo tillhandahåller ingen garanti för kvaliteten, lämpligheten eller effektiviteten hos de genererade talen.

3.3 Du har inte möjlighet att ångra eller återbetala ett genererat tal efter att det har skapats.

Redigering och anpassning av tal

4.1 Efter att du har genererat ett tal har du möjlighet att redigera och anpassa det enligt dina önskemål. Du kan ändra ordval, lägga till personliga detaljer eller ändra strukturen på talet för att passa ditt evenemang.

4.2 Du ansvarar för att redigera och anpassa talen på ett sätt som inte kränker upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter hos tredje part.

Sparande och återanvändning av tal

5.1 Du har möjlighet att spara de genererade talen och återanvända dem vid senare tillfällen. Talen sparas på ditt användarkonto och kan nås via "Mina tal"-sidan.

5.2 Du är ansvarig för att säkerhetskopiera och skydda dina sparade tal. Verbalo tar inget ansvar för förlust eller skada av sparade tal.

Ansvarsbegränsning

6.1 Verbalo strävar efter att tillhandahålla korrekta och pålitliga tjänster, men vi kan inte garantera att tjänsterna kommer att vara felfria eller att tillgången kommer att vara oavbruten.

6.2 Verbalo ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller kostnader som uppstår till följd av användningen av tjänsterna eller som ett resultat av fel eller brister i de genererade talen.

Ändringar av villkoren

7.1 Verbalo förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats eller meddelas via e-post till registrerade användare.

7.2 Genom att fortsätta använda tjänsterna efter att ändringar av dessa villkor har trätt i kraft, godkänner du de uppdaterade villkoren.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller bekymmer angående dessa användarvillkor eller Verbalos tjänster, vänligen kontakta vår kundsupport.

Sist uppdaterad: 2023-06-28