Sekretesspolicy


1. Information vi samlar in

När du använder Verbalo kan vi samla in och lagra information som du tillhandahåller oss direkt. Detta kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att tillhandahålla oss när du registrerar dig, köper krediter eller interagerar med våra tjänster. När du genererar ett tal sparar vi information om talgenereringen inklusive det faktiska talet. Detta görs för att vi ska kunna förbättra vår AI och dess förmåga att generera tal. Dessa tal lagras dock på ett säkert sätt och används endast i utvecklingssyfte.

2. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla, förbättra och personalisera våra tjänster. Detta kan innefatta att kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar, tillhandahålla teknisk support, och informera dig om uppdateringar och förändringar i tjänsterna. Vi kan också använda din information för att analysera användning av våra tjänster och förbättra dem.

3. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom som krävs enligt lag, eller för att skydda våra rättigheter och egendom. Dina uppgifter är säkra med oss.

4. Säkerhet

Vi tar din säkerhet på allvar och har implementerat åtgärder för att skydda din personliga information. Vi skyddar din information genom att använda tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda din information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Vi genomför regelbundna säkerhetsgranskningar och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder när det behövs för att säkerställa att din information är säker.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av din personliga information som vi lagrar. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, begära en begränsning av behandlingen eller begära en kopia av din information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på vår angivna kontaktinformation.

6. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att dessa ändringar har genomförts innebär att du accepterar den reviderade sekretesspolicyn.